تبلیغات
We love our HIJAB - تـــو مـــــنو خـــــیلی دوســت داری...


We love our HIJAB

کــــی مـــیتــونه تـــصور بــکنـه عـــشــقـش بــا یــکی دیــگه نــشسته مـــیگن

مــیخندن؟؟؟

غـــــیرتــی مــیشی...؟؟؟


خــــدایــا...

بــبخش کــه مــعنیه "غـــیور" کــه از اســمأ تــو هــست رو نــفهمیدم...

بــبخش کــه نــفهمیــدم غــیرتی مــیشـی اگــه تـــنهــات بــذارم و بــه یــادت

نــباشم...

مــــیدونــم...

تـــو مـــــنو خـــــیلی دوســت داری...

وگــــرنه دلیــلی نــداشت بــگی فـــرشــته هــات بــه مـــن ســجده کـــنن...

بــبخش کــه بــخاطر ِ مــــن "ابـــلیس" یــکی از بــهترین بــنده هــات و نـــماز

گــذاراتو از خـــودت رونــدی...؟؟!!!!

بـــبخش کـــه وقـــتـی تــلوزیــون فـــریاد مـــیزد:الــله اکــبر...الــله اکــبر

فــقط آهنگــو قــطع کــردم...

بــبخش که وقـــتی گــفــتی:حــــی عــــلی الصلوه...

نـــفهمــیدم مـــنظورت چــیه؟!

تـــو گــفــتی :عــــشـق ِ مـــن، دلـــم بـــرات تـــنگ شــده؛ بـــیا بــبینــمت...


روزی ســه بار ایــنو گـــفــتی و مـــن فــقط شــنیدم : حــی عــلی الصلوه...


http://antig-bo.blogfa.com/

نوشته شده در شنبه 8 شهریور 1393 ساعت 09:01 ق.ظ توسط zahra ❀⍲‿⍲❀mokhtari نظرات |


مرجع قالب وبلاگ در میهن تمپ - طراح قالب : پیچک